Grote optocht Skôn Orre Gat

Zondag 19 februari 2023

Op Carnavals zondag trekt de grote optocht weer door de straten van Skôn Orre Gat.

De optocht zal om 13:30uur op de Spoordonkseweg vertrekken.

Deelname aan de grote optocht is gratis voor individuen, loopgroepen en praalwagens. Bij inschrijving wordt een reglement verstrekt waaraan de deelnemers zich moeten houden.

Motto 2023

# DJDED   Dees Joar Dubbel En Dik

Inschrijven

Inschrijven kan tot uiterlijk 12 februari 2023 door het inschrijfformulier in te vullen. Na het onderteken en verzenden van het inschrijfformulier krijgt u bericht van de organisatie met daarbij de benodigde informatie betreft uw deelname.

Last minute inschrijven kan op de dag van de optocht tussen 12:00 en 13:00 bij Café Buitenlust aan de Spoordonkseweg. (bij last minute inschrijving kan er geen naamsvermelding op de optocht folder geplaatst worden)

Inschrijven praalwagens / reclamewagens:
Uiterlijk donderdag 1 week voor Carnavalszondag is het mogelijk om digitaal via deze website in te schrijven.
Daarna is het  niet meer mogelijk om in te schrijven, in verband met de controle van de wagens door de technische commissie van de stichting Skôn Orre Gat.

Startnummers:
De startnummers van de loopgroepen kunnen vanaf 12.45 uur worden opgehaald in café Buitenlust.
De startnummers van de praalwagens worden uitgereikt na controle van de wagen door de technische commissie.
De startnummers dienen goed zichtbaar  bevestigd te worden en bij de ontvangst van een prijs tijdens de prijsuitreiking weer te worden ingeleverd, dit ter controle voor de jury en de prijsuitreiking.

Route grote optocht

Net als voorgaande jaren zal de grote optocht opstellen op de Spoordonkseweg en vertrekken op de kruising met de Kareldoormanlaan, Gasthuisstraat, Oude Grintweg, Keizerweg, Rotonde Kempenweg, St. Jorisstraat, Gasthuisstraat, Rijkesluisstraat en eindigend op de markt.

Opstelling:
Vanaf 13.00 uur op aanwijzing van de verkeersregelaars op de Spoordonkseweg, ter hoogte van café Buitenlust.

Categorieën:

  • A= individuen, 1 persoon
  • B= kleine loopgroepen, 2 tot 5 personen
  • C= grote loopgroepen, minimaal 5 personen
  • D= kleine wagens, 6 tot 10 meter
  • E= grote wagens, minimaal 10 meter
  • F= reclamewagens, maximaal 3,5 ton totaal gewicht

Jury

De deelnemers zullen door een onafhankelijke en deskundige jury worden beoordeeld tijdens de opstelling en gedurende de route. Er zal worden gekeken naar onderstaande punten:

 • Carnavaleske uitstraling
 • Uitvoering van het thema
 • Presentatie van het thema

Prijzen en prijsuitreiking

Stichting Skôn Orre Gat stelt per categorie (uitgezonderd categorie F) drie bekers met bijhorende geldprijzen ter beschikking. Daarnaast is er ook de Jo den Ridderbokaal, een aanmoedigingsprijs. De prijsuitreiking vind plaats op het Bordes van het oude raadshuis binnen 45 minuten na het arriveren van de laatste wagen op de markt.

NIEUW IS DE PUBLIEKS-PRIJS

Voorafgaand aan de optocht worden er informatie folders uitgedeeld waarop de informatie over de optocht en de deelnemers te vinden is. Via deze folder kunt u als publiek op uw favoriete deelnemer stemmen. De uitslag van de publieksprijs zal rond de klok van 19:30u bekend worden gemaakt in het Carnavalstheater op de markt. Uit alle mensen die gestemd hebben wordt op dit moment ook een winnaar verrast met mooie prijzen!

Optocht uit- of afstel

Mocht er om wat voor reden ook moeten worden besloten dat de optocht geen doorgang kan vinden wordt dit twee uur voor vertrek op deze website bekend gemaakt.

Reclamewagens:
Op veler verzoek kunnen er vanaf Carnaval 2015 weer reclamewagens meerijden in de Grote optocht, dit tegen een kleine financiële vergoeding voor de Stichting Skôn Orre Gat van 100 euro.
Naast het optochtreglement gelden er voor reclamewagens ook onderstaande regels:

 • De reclamewagen mag maximaal een totaalgewicht hebben van 3,5 ton.
 • Er mag vanaf de reclamewagen niet gestrooid worden met reclame items, deze mogen alleen uitgedeeld worden aan het publiek door begeleiders die langs de reclamewagen lopen.